At brande sig med et svært efternavn?

At skabe et personligt brand er altid en opgave – ikke mindst i online-universet, hvor konkurrencen jo er hård. I denne lille artikel vil vi se på, hvordan det egentlig er med navne – altså personnavne – i forhold til det at brande sig på nettet. Og her gælder det, at jo mere specielt et efternavn, man har – jo nemmere er det at blive husket. Eller er det? Nogle har et efternavn, der er ganske vanskeligt at stave – men nemt at huske. Og hvad så? Vi tager afsæt i en relativt kendt person med speciale i hastighedsoptimering etc.: Kim Tetzlaff.

Kim er nemt – men Tetzlaff?

Se, det er her, det bliver skægt. Der er mange, der ikke aner, hvordan denne online mands efternavn staves, men de kan huske ham, og de kan (i store træk) udtale hans navn. Og straks sker der det pudsige, at han bliver nemmere at huske, end hvis han for eksempel hed Kim Jensen.

Ofte høres eller læses bemærkninger som “Ham med det sjove efternavn”, “Ham optimeringseksperten med det der efternavn, der ikke er til at sige” og lignende.

Gør det svære efternavn mere gavn?

I en brandingsituation er der slet ingen tvivl om, at et specielt efternavn gør det uendeligt meget nemmere at skabe et brand. Til gengæld kan der være visse problemstillinger forbundte med det, når det “svære” efternavn er en del af det domænenavn, som indgår i brandingen.

I tilfældet med Kim Tetzlaff er hans private hjemmeside faktisk: http://kim-tetzlaff.dk/ – og det kræver jo altså, at man kan stave til hans efternavn, hvis man vil indtaste den adresse. Der er selvfølgelig også altid den mulighed at gå på Google og skrive navnet, som man mener, det staves. Gør man det, får man god hjælp af søgemaskinen:

2015-06-03_16-56-44

Har du nogen betragtninger på skismaet med det vanskelige efternavn i relation til personlig branding? Tror du, at det er en god ide at ændre navn, hvis man hedder “Jens Pedersen” og gerne vil skabe et personligt brand?

Tror du, at ejeren af for eksempel Concept Interest SEO har fordel af at hedde Rosenstand til efternavn?

Lad os høre dine tanker?