Engangsindskud

Engangsindskud og indbetalingsperiode under 10 år: Når du vælger at indbetale et engangsindskud eller vælger en indbetalingsperiode på under 10 år, kan beløbet fradrages med 1/10 om året i 10 år. Hvis du fx indbetaler 50.000 kr. på en gang, kan du låne 5.000 kr. af staten om året i 10 år.

Du kan også vælge at bruge opfyldningsfradraget, som i 2007 udgør kr. 43.100. Hvis dit 1/10 fradrag er under kr. 43.100 kan du vælge at forøge dit fradrag til denne grænse.

I ovennævnte eksempel ville du kunne vælge at anvende opfyldningsfradraget i stedet for 1/10 fradraget. Det årlige fradrag kan aldrig overstige det indbetalte beløb.

Indbetalingsperiode på over 10 år: Når du aftaler en indbetalingsperiode på over 10 år, har du fuldt fradrag for hele den årlige indbetaling. Du kan læse mere om ratepension i Pensionsbogen. Du kan placere opsparingen lige efter dine ønsker i aktier, obligationer, investeringsbeviser eller kontanter.

Gruppelivsforsikringer til dem du holder af. Formålet er at sikre økonomisk tryghed – også hvis det uforudsete skulle ske. Det bedste resultat får du, hvis du gør dig klart, hvilke ønsker du har til tilværelsen. Samtidig er det vigtigt, at du tænker på, hvordan resten af dit liv skal forme sig, hvis du bliver invalid og mister din erhvervevne og ikke mindst, hvordan det skal være efter et dødsfald.

Derfor omfatter en god pensionsordning også forsikringer. Med den rette sammensætning af forsikring og opsparing sikrer du dig og din familie økonomisk tryghed hele livet for lånte penge – se dine muligheder for finansiering her.

Denne forsikring har til formål at sikre udbetaling af et engangsbeløb, hvis du dør inden du fylder 60 år. Forsikringen tegnes i forbindelse med kundeforhold i banken og er automatisk pantsat til banken. Eventuel overskydende beløb efter indfrielse af gæld, udbetales til nærmeste pårørende.

Denne gruppelivsforsikring har til formål at sikre dig og din familie, hvis du dør eller varigt mister din erhvervsevne inden du fylder 60 år. Du kan vælge mellem engangsudbetaling eller rateudbetaling og forsikringen tegnes i tilknytning til din kapital- eller ratepensionsopsparing.

Denne gruppeforsikring erstatter din lønindtægt, hvis du mister din erhvervsevne midlertidigt eller varigt inden du fylder 60 år. Tegnes inden du fylder 50 år. Denne gruppeforsikring udbetales til dine børn under 21 år, hvis du dør inden du fylder 60 år.

Hvorfor pensionsordninger ? Fordi fremtiden bliver økonomisk tryg og sikker -også hvis det uforudsete skulle ske. Ratepension. Kapitalpension. Ophørspension. Livrente. – Det kan være svært at finde rundt i junglen af muligheder, når valget af pensionsopsparing skal træffes.

Kontakt derfor en pensionsrådgiver i banken og få planlagt pensionistøkonomien – gerne så tidligt som muligt i den erhvervsaktive alder. Som et supplement til den personlige rådgivning, kan du benytte Pensionsbogen. Den kan både læses sammenhængende og anvendes som et opslagsværk.

Alle lønmodtagere har siden 1998 indbetalt 1% af lønnen til Den Særlige Pensionsopsparing. Indbetalingen er midlertidig stoppet til udgangen af 2007. Ordningen forvaltes af ATP, men det er nu muligt at overføre den Særlige Pensionsordning til pengeinstitutter.

Derfor kan du nu overføre din opsparing til kviklån, så du kan få et bedre overblik over dine pensionsordninger. Du får samtidig mulighed for at investere kviklånet i værdipapirer, eller blot lade dem stå på en konto, læs mere om kviklån her.

Priser og betingelser for SP-ordningen: ATP beregner et gebyr på kr. 200,00 + kurtage på 0,15 % af opsparingen ved overførsel til kviklån. ATP bibeholder en opsamlingskonto til fremtidige indbetalinger. Saldoen herpå overføres en gang årligt til Kviklaan-info.dk. ATP hævet et årligt gebyr på kr. 10 på opsamlingskontoen. Der går op til 6 uger før ATP overfører opsparingen til os.

Ved investering i individuelt depot beregnes sædvanlige handels- og depotomkostninger. Ved flytning af opsparingen fra Kviklaan-info.dk til andet pengeinstitut eller ATP beregnes et gebyr på kr. 200.