Sjællandsk krisecenter

Jeg er lige kommet hjem efter en lang rejse til Ukraine. Det har været spændende at deltage i projektet, der handlede om at skabe bedre forhold – juridisk – for hjemløse, forældreløse og voldsramte kvinder. Tro nu ikke, at jeg nyder at se mennesker lide. Tværtimod. Vi taler her om tre meget svage samfundsgrupper, som har det meget svært. For en del år siden lavede vi et lignende projekt, hvor de første rammer for at sikre deres rettigheder blev lagt.
Projektet, som vi lige har afsluttet, var sådan et follow-up‐projekt. Vi har fået mange oplysninger om, hvordan det er gået imellem det første og det andet projekt. Der har især været positiv udvikling på det juridiske område. De ukrainske love er blevet stærkere og meget mere tidssvarende.

Forbedringer overalt

Men ikke kun i lovgivningen har der været forbedringer. Også på det praktiske plan. Vi har besøgt et nyt børnehjem, som i den grad er velfungerende. Gode forhold for børnene. Smukke omgivelser. Og velkvalificeret personale. Det var rigtigt godt at se.
Vi besøgte også et krisecenter for voldsramte kvinder. Det var også en positiv oplevelse. Det kan godt nok ikke helt sammenlignes med et krisecenter på Sjælland, men standarden er ikke dårlig. Kvinderne får hjælp, så de på et tidspunkt vil kunne stå på egne ben. Desværre fortalte personalet på krisecenteret, at de oplever et rimeligt stort pres. De har svært ved at udføre deres arbejde godt nok, fordi der er så mange, der banker på for at få hjælp. De bad os om at hjælpe dem med at lægge pres på myndighederne, så de kan få mere personale og eventuelt starte et nyt kvindehjem op.

Vi kan ikke trylle

Desværre er vi ikke tryllekunstnere, så vi kan ikke bare lige finde en stor pose penge eller kvalificeret personale. Vi har heller ikke mulighed for at hjælpe dem med køb af en ejendom, som kan blive til et kvindehjem i fremtiden.
Vi har naturligvis en intention om at give dem al den ekspertise, som vi har.

Derfor har vi også diskuteret med dem, om vi skal ansøge EU om nogle penge, så vi kan lave et projekt nr. 3. Vi brugte faktisk 3 dage på at diskutere den idé. Og vi er foreløbigt enige om, at projektet denne gang skal være meget mere forretningsorienteret. Og det skal give konkrete resultater i form af indkøb af en bygning og udarbejdelse af planer for et nyt krisecenter.Mange reddes af disse steder!

Selvfinansierende

Men oven i det, så skal det også handle om at få det nye kvindehjem til at blive selvfinansierende – eventuelt ved at tilbyde ekstra faciliteter til kvinder, der ønsker at åbne deres egen lille virksomhed. De må så betale en form for husleje for de faciliteter, de vil få brug for, imens deres virksomhed spirer og vokser sig stor nok til, at kvinderne kan flytte til en bedre lokalisering.

Opgaven bliver nu, i første omgang at finde den helt rigtige finansieringskilde. Af erfaring ved jeg, at det kan være rimeligt besværligt, når vi taler om EU-støtte til lande, der ikke er medlemmer af EU. Dernæst handler det om at lave de rigtige analyser og få et nyt projektforslag afsted.